CORONAMAATREGELEN:

 

Bij het betreden van de site zijn de actueel geldende coronaregels van toepassing : mondmasker dragen en afstand houden.

Bijgevolg dient ook volgend circulatieplan te worden gevolgd bij vertrek/aankomst.

Ofwel plaatst u uw fiets in de fietsparking en volgt u daarna de pijlen naar de inschrijvingszone/het terras.

Ofwel gaat u zonder fiets rechtstreeks naar de inschrijvingszone/het terras.

Er zijn verschillende ingangen voorzien voor inschrijving Cyclo of Mtb.

Inschrijven en dus registreren is verplicht. Het volstaat daartoe uw naam en gsm nr door te geven aan de stand van de toertocht die u wil fietsen.

Het inschrijvingsgeld bedraagt slechts € 7 (€ 5 voor de familietochten), dus wil gepast geld klaar houden.

Bij vertrek zal iedereen een bevoorradingspakket ontvangen.

Onderweg is er voor de grootste afstanden (cyclo 95-135) (mtb 60-75) ook nog een extra bevoorrading voorzien.

Ook aldaar gelden dezelfde regels : mondmasker dragen en afstand houden.

Hetzelfde geldt voor het après-bike terras, dat wij voorzien aan de aankomstplaats.

 

Zich achteraf omkleden en/of douchen is jammergenoeg niet toegelaten tengevolge van de corona pandemie.

Ook een afspuitdienst om jullie bikes opnieuw proper te maken mogen/kunnen wij niet voorzien.

Een fiestparking is er wel voorzien.

 

Volledigheidshalve raden we iedereen aan om geen zware inspanningen te leveren waarop men fysiek niet goed voorbereid is.

Maak verstandige keuzes aangaande de afstand die je wil afleggen en/of het tempo dat je je lichaam wil opleggen.

Wie prestatiegericht en aan hoge intensiteit wil sporten, laat zich best jaarlijks controleren door een (sport)arts.

 

We wijzen er tot slot op dat elke deelnemer door inschrijving aanvaardt deel te nemen aan DDW Classic op eigen risico en elke opgelopen of veroorzaakte schade niet te kunnen verhalen op de desselgemse wielertoeristen vzw en/of hun leden en/of vrijwilligers.

Elke deelnemer aanvaardt door inschrijving deel te nemen aan DDW Classic op eigen risico en elke opgelopen of veroorzaakte schade niet te kunnen verhalen op de desselgemse wielertoeristen organisatie en/of hun leden.

© 2018  -  DDW  -  All rights reserved