Belangrijke data:

 

16.02.2018 om 19u30 : ledenreceptie in Jakkedoe

 

25.02.2018 om 08u00 : eerste rit + ontbijt

 

14/15.04.2018 : DDW Classic

 

15.07.2018 om 08u00 : laatste rit voor verlof

 

12.08.2018 om 08u00 : eerste rit na verlof

 

07.10.2018 om 08u00 : laatste rit

 

27.10.2018 om 19u30 : souper

 

 

 

© 2017 - DDW - All rights reserved